Håkon Wexelsen Freihow

Denne siden viser opplysninger om Håkon Wexelsen Freihow fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Håkon Wexelsen Freihow
NSD id-nummer: 9
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem 219 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Utvalg til å vurdere regler for nedgradering og offentlig av dokumenter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1978
1980 Aspirantnemnda for utenrikstjenesten Rådgivende organ Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Utetilleggsnemnda Andre oppgaver Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1979 1980
1980 Tilsynsutvalget for aspirantopplæringen Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1979
1981 Det rådgivende utvalg for Direktoratet for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Underdirektør 1979