Arne Oddvar Skjelvåg

Denne siden viser opplysninger om Arne Oddvar Skjelvåg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne Oddvar Skjelvåg
NSD id-nummer: 9019
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 1981 1981
1983 Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1981
1984 Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1981
1985 Norsk rådgivingsutvalg for Verdens klimaprogram (WCP) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 214 Forsker 1981
1989 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1989
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1990
1990 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1989
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1990
1991 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1989
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Professor 1990
1992 Styret for Statens Forskningsstasjoner i landbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1989