Berit Oppegaard

Denne siden viser opplysninger om Berit Oppegaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Oppegaard
NSD id-nummer: 9027
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg til å vurdere fjernsynssendinger over kabelnett Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Lektor 1981 1981
1982 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Lektor 1982 1982
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Lektor 1983
1983 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Lektor 1982
1984 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1983
1984 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1984
1984 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1982
1985 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1983
1985 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1984
1985 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Undervisningsinsp 1982
1986 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Lektor 1983
1986 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Lektor 1984
1986 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Lektor 1982
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Lektor 1986
1987 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 2020 Rektor 1983 1987
1987 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Rektor 1984
1987 Styret for Norsk fjernundervisning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 2020 Rektor 1982 1987
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Rektor 1986
1988 Utvalget for allmenne fagområder Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Rektor 1984 1988
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Rektor 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2020 Rektor 1986
1990 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Ordfører 1990
1991 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Ordfører 1990
1992 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Ordfører 1990
1993 Styret for Jordsalgkontoret i Finnmark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Ordfører 1990
1994 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Rektor 1993
1995 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Rektor 1993
1996 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 Rektor 1993
1997 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok og Kautokeino Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2020 Rektor 1993 1997