Inger-Berit Andersen

Denne siden viser opplysninger om Inger-Berit Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inger-Berit Andersen
NSD id-nummer: 9062
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Kontorsjef 1981 1981
1983 Sivilforsvarsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Kontorsjef 1981 1983
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 602 Direktør 1991
1991 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1990
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1991
1992 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1990
1993 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1990
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1993
1994 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1993
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1995
1995 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1993
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1995
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1995
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 602 Direktør 1993 1997