Ragnhild Marie Hagen

Denne siden viser opplysninger om Ragnhild Marie Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnhild Marie Hagen
NSD id-nummer: 9105
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Vaktselskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 627 Advokat 1981 1981
1982 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1982 1982
1982 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1982 1982
1983 Vaktselskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1981
1983 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 627 Advokat 1982
1983 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 627 Advokat 1981 1983
1983 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 627 Advokat 1982
1984 Vaktselskapsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1981
1984 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 627 Advokat 1982
1984 Ankenemnda for verdsettelse av aksjer Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 627 Advokat 1982
1985 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 627 Advokat 1982
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 627 Advokat 1986
1986 Norges krigsskaderåd Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 627 Advokat 1982
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1986 1987
1987 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Advokat 1987
1987 Underutvalg for kriminalitetsforebyggelse i arbeid Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Advokat 1986 1987
1988 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1986 1988
1988 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 219 Advokat 1987
1989 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 219 Kontorsjef 1989
1989 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1989
1990 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 219 Kontorsjef 1989
1990 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorsjef 1989
1990 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1989
1991 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 219 Advokat 1989
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1991
1991 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1989 1991
1991 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1989
1992 Underutvalg for forebygging av økonomisk kriminalitet Rådgivende organ Leder Av andre 219 Advokat 1989
1992 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1991
1992 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1989
1993 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1991
1993 Oljeskattenemnda Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 219 Advokat 1989
1994 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1991
1997 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Advokat 1991 1997