Anna Kristine J Røine

Denne siden viser opplysninger om Anna Kristine J Røine fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Kristine J Røine
NSD id-nummer: 9111
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 227 Landssekretær 1981 1981
1982 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Landssekretær 1982 1982
1983 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 227 Landssekretær 1982
1983 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 227 Landssekretær 1981
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 227 Landssekretær 1983
1984 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 227 Konsulent 1982
1984 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 227 Konsulent 1981
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 227 Konsulent 1983
1985 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 227 Konsulent 1982
1985 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 227 Konsulent 1981
1985 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 227 Konsulent 1983
1986 Rådet for Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 227 Konsulent 1982
1986 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 227 Konsulent 1981
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Nestleder I statsråd 227 Konsulent 1983
1990 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Informasjonskon 1990
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 227 Konsulent 1989
1991 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Konsulent 1990
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 227 Konsulent 1989 1992
1992 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Konsulent 1990 1992
1994 Kabelutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Rådgiver 1994
1995 Kabelutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 227 Rådgiver 1994
1996 Styret for Folketrygdfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 227 Rådgiver 1990 1996