Marie Nordby

Denne siden viser opplysninger om Marie Nordby fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marie Nordby
NSD id-nummer: 9133
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 2. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 216 Avdelingsingeniør 1981 1981
1992 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Ass. Direktør 1991
1992 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Ass. Direktør 1992
1993 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Ass. Direktør 1991
1993 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Ass. Direktør 1992
1994 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 216 Ass Direktør 1992
1995 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 216 Direktør (Fung. 1992 1995