Aage Sørgård

Denne siden viser opplysninger om Aage Sørgård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aage Sørgård
NSD id-nummer: 9141
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 412 Faglig Leder 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Sekretær 1981
1983 Styret for INKO-tjenesten i Hedmark Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 412 Faglig Leder 1978
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Sekretær 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Sekretær 1981
1988 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Sekretær 1988
1989 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Sekretær 1988
1990 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Sekretær 1988
1991 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 412 Sekretær 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Nestleder 1988 1992
1994 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 412 Nestleder 1988 1994