Roar Løver

Denne siden viser opplysninger om Roar Løver fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Roar Løver
NSD id-nummer: 9150
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 502 Sekretær 1981 1981
1981 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Distriktssekretær 1981 1981
1981 Styret for INKO-tjenesten i Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 502 Distriktssekretær 1981 1981
1983 Styret for INKO-tjenesten i Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Distriktssekretær 1981 1983
1983 Styret for INKO-tjenesten i Oppland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 604 Distriktssekretær 1981 1983
1984 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Distriktssekretær 1984
1985 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Sekretær 1984
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Sekretær 1985
1986 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Sekretær 1984
1986 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Sekretær 1985
1987 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Sekretær 1985
1988 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Sekretær 1985
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Distriktssekret 1990
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Distriktssekret 1990
1992 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Distriktssekret 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 4. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 604 Distriktssekret 1990 1993