Tor Kåsa

Denne siden viser opplysninger om Tor Kåsa fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Kåsa
NSD id-nummer: 9161
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 805 Lærer 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Lærer 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Lærer 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 805 Lærer 1981
1992 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem 805 Opplæringsleder 1992
1993 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem 805 Opplæringsleder 1992
1994 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem 805 Opplæringsleder 1992
1995 Rådgivende utvalg for stillingsstrukturen for leger Rådgivende organ Vanlig medlem 805 Opplæringsleder 1992