Anne-Lise Aune Lee

Denne siden viser opplysninger om Anne-Lise Aune Lee fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Lise Aune Lee
NSD id-nummer: 9165
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 705 Inspektør 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 705 Fysioterapeut 1981 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fysioterapeut 1981 1985
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 705 Fysioterapeut 1981 1990