Nina Viste

Denne siden viser opplysninger om Nina Viste fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nina Viste
NSD id-nummer: 9189
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1103 Sekretariatleder 1981 1981
1981 Ansattes representasjon i bankenes styrende organ Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1103 Sekretariatsleder 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Sekretariatsleder 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Sekretariatsleder 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Sekretariatsleder 1981 1985
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Sekretariatsled 1981 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 7. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1103 Sekretariatsled 1981 1993