Klara Engeland

Denne siden viser opplysninger om Klara Engeland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Klara Engeland
NSD id-nummer: 9203
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1443 Økonomisjef 1981 1981
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1443 Økonomisjef 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1443 Økonomisjef 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1443 Økonomisjef 1981 1983
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1443 Økonomisjef 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 9. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1443 Økonomisjef 1981 1985
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1443 Økonomisjef 1981 1986