Jan Erik Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Jan Erik Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Erik Pedersen
NSD id-nummer: 9238
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 2002 Inspektør 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2002 Inspektør 1981 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 2002 Inspektør 1981 1985
1990 Styret for Rogneby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Inspektør 1990
1991 Styret for Rogneby skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2002 Inspektør 1990