Hallgerd Sjøvoll

Denne siden viser opplysninger om Hallgerd Sjøvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hallgerd Sjøvoll
NSD id-nummer: 9242
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1902 Avdelingsingeniør 1981 1981
1983 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Avdelingsingeniør 1983
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Avdelingsingeniør 1981 1983
1984 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Avdelingsingeniør 1983
1985 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 1902 Avdelingsingeniør 1983