Grethe Sivertsen

Denne siden viser opplysninger om Grethe Sivertsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grethe Sivertsen
NSD id-nummer: 9243
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Arbeidsleder 1981 1981
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Arbeidsleder 1983
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Arbeidsleder 1981
1984 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Arbeidsleder 1983
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Arbeidsleder 1981
1985 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Arbeidsleder 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 2001 Arbeidsleder 1981 1985
1986 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2001 Arbeidsleder 1983