Steinar Jenssen

Denne siden viser opplysninger om Steinar Jenssen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Jenssen
NSD id-nummer: 9244
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1981 1981
1982 Rådet for videregående opplæring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1982 1982
1983 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1983
1983 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1982
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Avdelingsleder 1981
1984 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1983
1984 Utvalg for fiskerifag Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1982
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Avdelingsleder 1981
1985 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1983
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Avdelingsleder 1981 1985
1986 Styret for Statens fagskole for fiskeindustri, Vardø Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Avdelingsleder 1983
1988 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1988
1989 Utvalg for fiskeri- og sjøfartsfag Vanlig medlem Av departement 1902 Kontorsjef 1988
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Regiondirektør 1981 1990
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 12. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Regiondirektør 1981 1993