Bodolf Hareide

Denne siden viser opplysninger om Bodolf Hareide fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bodolf Hareide
NSD id-nummer: 9247
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1981 1981
1981 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Overlege 1981 1981
1981 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Overlege 1981 1981
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overlege 1981
1983 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Overlege 1983
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Overlege 1981
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Overlege 1983
1984 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1984 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1985 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1985 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1983
1986 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1987 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1990 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985
1991 Helsedirektørens rådgivende utvalg i vaksinasjonsspørsmål Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1985 1991
1992 Rådgivende utvalg for næringsmiddeltoksikologiske spørsmål (RUNT) Rådgivende organ Leder Av andre 301 Direktør 1986 1992
1995 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1996 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995
1997 Beredskapsrådet for landets helsestell Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1995