Per Einar Fjeldstad

Denne siden viser opplysninger om Per Einar Fjeldstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Einar Fjeldstad
NSD id-nummer: 9255
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1981 1981
1982 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1982 1982
1983 Styret for Produktregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Overingeniør 1981
1985 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Overingeniør 1985
1987 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Overingeniør 1987
1988 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Overingeniør 1987
1989 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Overingeniør 1987
1990 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Overingeniør 1987
1991 Styret for Statens arbeidsmiljøinstitutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Overingeniør 1987
1991 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 213 Overingeniør 1985 1991
1994 Sakkyndig råd til å bistå Sjøfartsdirektoratet ved ettergransking av større ulykker Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 213 Seksjonsleder 1985 1994