Olaf Brubakken

Denne siden viser opplysninger om Olaf Brubakken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olaf Brubakken
NSD id-nummer: 9314
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 805 Verksdirektør 1981 1981
1981 Sementutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 814 Direktør 1981 1981