Leiv Grønnevet

Denne siden viser opplysninger om Leiv Grønnevet fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Leiv Grønnevet
NSD id-nummer: 9332
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1981 1981
1981 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1504 Statssekretær 1982
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1981
1983 Styret for Fondet for fiskeleting og forsøk Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1504 Statssekretær 1981 1983
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1504 Statssekretær 1982
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1504 Generalsekretær 1981
1984 Selfangstrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1984 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1984 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 1504 Generalsekretær 1982
1985 Selfangstrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1985 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1985 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1986 Selfangstrådet Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1986 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1986 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1987 Utvalg til å koordinere og planlegge FOU-arbeidet Rådgivende organ Leder Av departement 1504 Generalsekretær 1984
1987 Rådet for norsk utviklingshjelp Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1504 Generalsekretær 1984 1987