Olav Svartdal

Denne siden viser opplysninger om Olav Svartdal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Svartdal
NSD id-nummer: 9334
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 612 Statssekretær 1981 1981
1984 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 605 Høgskolelektor 1984
1985 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 605 Høgskolelektor 1984
1986 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 605 Høgskolelektor 1984
1987 Lærerutdanningsrådet Rådgivende organ Leder I statsråd 605 Høgskolelektor 1984