Hans Henrik Ramm

Denne siden viser opplysninger om Hans Henrik Ramm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Henrik Ramm
NSD id-nummer: 9336
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1981 1981
1982 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1982 1982
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 301 Statssekretær 1982
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1983
1983 Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Statssekretær 1982
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1983
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Utredningssjef 1983
1986 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Utredningsleder 1986
1987 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Daglig Leder 1986
1988 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Daglig Leder 1986
1989 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Daglig Leder 1986
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 301 Daglig Leder 1986 1990