Øyvind Bjorvatn

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Bjorvatn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Bjorvatn
NSD id-nummer: 9351
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 914 Lektor 1981 1981
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 914 Lektor 1982 1982
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 914 Lektor 1982
1983 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 914 Lektor 1981 1983
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 914 Lektor 1982
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 914 Lektor 1982