Kari Engelsgaar Kromann

Denne siden viser opplysninger om Kari Engelsgaar Kromann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Engelsgaar Kromann
NSD id-nummer: 9372
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog 1981 1981
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sosialkurator 1981
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sosialkurator 1981
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sosionom 1981
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1986 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Sosionom 1981
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Sosionom 1984
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Pensjonist 1984
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Pensjonist 1984
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Pensjonist 1984