Liv Myhrrusten

Denne siden viser opplysninger om Liv Myhrrusten fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Myhrrusten
NSD id-nummer: 9388
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 228 Formann 1981 1981
1982 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Telekonsulent 1982 1982
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 228 Forbundsformann 1981
1983 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Telekonsulent 1982
1984 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Telekonsulent 1982
1985 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Telekonsulent 1982
1986 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Telekonsulent 1986
1986 Myklevollutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 228 Telekonsulent 1982
1987 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Telekonsulent 1986
1988 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Telekonsulent 1986
1989 Televerkrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 228 Telekonsulent 1986