Brita Eggen

Denne siden viser opplysninger om Brita Eggen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brita Eggen
NSD id-nummer: 955
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Sekretær 1980 1980
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1719 Legesekretær 1978
1981 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1719 Legesekretær 1978
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1719 Legesekretær 1978 1982
1983 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Legesekretær 1980
1984 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Legesekretær 1980
1985 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Legesekretær 1980
1986 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Legesekretær 1984
1986 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Legesekretær 1980
1987 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Legesekretær 1984
1987 Styret for Røstad skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1719 Legesekretær 1980
1988 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Legesekretær 1984
1989 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Legesekretær 1984
1990 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Sosionom 1984
1991 Styret for Ekne videregående skole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1719 Sosionom 1984 1991