Grete Nordbø

Denne siden viser opplysninger om Grete Nordbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Nordbø
NSD id-nummer: 9612
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefspsykolog 1981 1981
1983 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefspsykolog 1981
1984 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefspsykolog 1981
1985 Statens tobakkskaderåd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Sjefspsykolog 1981 1985
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 301 Sjefspsykolog 1985
1986 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefpsykolog 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Sjefpsykolog 1985 1986
1987 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefpsykolog 1985
1988 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefpsykolog 1985
1989 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sjefpsykolog 1985
1990 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 829 Bonde 1985
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Leder I statsråd 829 Bonde 1985 1990