Egil Myhr

Denne siden viser opplysninger om Egil Myhr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Egil Myhr
NSD id-nummer: 9619
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektør 1981 1981
1981 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektør 1981 1981
1981 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektør 1981 1981
1983 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Vet.Inspektør 1983
1983 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981
1983 Kjøttkontrollavgiftsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981 1983
1983 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981
1984 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981
1984 Vurdering av forproduksjon av avfallsstoffer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981
1985 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1983
1985 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1981
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Veterinærinspektø 1983
1989 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1988
1990 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1988 1990
1992 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1988 1993
1993 Rådgivende utvalg for bruk m.v. av legemidler til oppdrett av fisk, skalldyr m.v. Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1988 1993