Pia Sørensen

Denne siden viser opplysninger om Pia Sørensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Pia Sørensen
NSD id-nummer: 9620
Fødselsår: 1956
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 131 Konsulent 1981 1981
1981 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1982 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1982 Hermetikkindustriens Laboratoriums styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1982 1982
1983 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1984 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1985 Codex Alimentarius-rådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1981
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 103 Sivilingeniør 1987
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 103 Overingeniør 1993
1994 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 1. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 103 Overingeniør 1993