Eilen A. Vik

Denne siden viser opplysninger om Eilen A. Vik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Eilen A. Vik
NSD id-nummer: 9630
Fødselsår: 1952
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Forsker 1981 1981
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1981
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1981
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1981
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forsker 1981
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Forsker 1981
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Forsker 1981
1988 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Forsker 1981
1989 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningskoord 1988