Marit Christie

Denne siden viser opplysninger om Marit Christie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Marit Christie
NSD id-nummer: 9638
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1981 1981
1981 Handlingsutvalget mot barneulykker (HUMBU) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Konsulent 1981 1981
1983 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1984 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1985 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1986 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1987 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1988 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 220 Konsulent 1980
1989 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980
1990 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1980
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Sekretær, ikke medlem Av andre 301 Rådgiver 1980
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Rådgiver 1980
1995 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av andre 301 Rådgiver 1980
1996 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av andre 301 Rådgiver 1980
1997 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av andre 301 Rådgiver 1980