Per Anders Teisberg

Denne siden viser opplysninger om Per Anders Teisberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Anders Teisberg
NSD id-nummer: 9674
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Leder Av departement 217 Professor Dr.Med. 1981 1981
1983 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Leder Av departement 217 Professor 1981
1984 Statens utvalg for legemiddelinformasjon Rådgivende organ Leder Av departement 217 Professor 1981 1984
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Overlege 1986
1988 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Overlege 1986
1989 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Professor 1986
1990 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Professor 1986 1990