Anne Marie Horn

Denne siden viser opplysninger om Anne Marie Horn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Marie Horn
NSD id-nummer: 9682
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Provisor 1981 1981
1983 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Provisor 1981 1983
1984 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand. Pharm. 1984
1985 Styret for Rikshospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Cand. Pharm. 1981 1985
1985 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand. Pharm. 1984
1986 Det rådgivende utvalg ved behandling av økonomiske spørsmål vedrørende apotekdriften Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Cand. Pharm. 1984
1989 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1988
1990 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1988
1991 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1988
1992 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sykehusapoteker 1988
1993 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1994 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Sentralrådet for narkotikaproblemer Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1997 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994