Tove Hafnor

Denne siden viser opplysninger om Tove Hafnor fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tove Hafnor
NSD id-nummer: 9702
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Økonomisjef 1981 1981
1983 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Økonomisjef 1983
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Økonomisjef 1981 1983
1984 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Økonomisjef 1983
1985 Styret for Sophies Minde Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 220 Økonomisjef 1983
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Økonomisjef 1981 1986
1987 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1987
1988 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1987
1989 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1987
1990 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1987
1990 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1990
1991 Styret for Statens senter for barne- og ungdomspsykiatri Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1987
1991 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1990
1992 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1990 1993
1993 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Underdirektør 1990 1993
1994 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Ass Direktør 1994
1995 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Ass. Direktør 1994
1996 Styret for Radiumhospitalets apotek Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1990 1996
1996 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1994
1997 Rådgivende utvalg for statlig styring av sykehusvirksomheten Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 220 Avdelingsdirekt 1994