Otto August Carlson

Denne siden viser opplysninger om Otto August Carlson fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Otto August Carlson
NSD id-nummer: 9705
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 216 Planlegger 1981 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 216 Planlegger 1981
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 216 Planlegger 1981
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 216 Planlegger 1981
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 216 Planlegger 1981 1986
1988 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Planlegger 1987
1989 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Planlegger 1987
1990 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Planlegger 1987
1991 Styret for Kreftregisteret Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Planlegger 1987 1991