Thor Rogan

Denne siden viser opplysninger om Thor Rogan fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Rogan
NSD id-nummer: 9707
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 233 F.Konsulent 1981 1981
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 233 Førstekonsulent 1981
1984 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 233 Byråsjef (Fung.) 1919
1985 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 233 Byråsjef (Fung.) 1984
1986 Utvalg til å vurdere spørsmål som gjelder samordning av kommunale og fylkeskommunale helsetjenester Andre oppgaver Medlem og sekretær Av departement 233 Byråsjef (Fung.) 1984