Anne Ruden

Denne siden viser opplysninger om Anne Ruden fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Ruden
NSD id-nummer: 9730
Fødselsår: 1950
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1981 1981
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1981
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1981
1986 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Byråsjef 1986
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Byråsjef 1986
1987 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1986
1987 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1988 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Underdirektør 1986 1988
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1986
1988 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Underdirektør 1986
1989 Utvalget til å vurdere norsk penge- og kredittpolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Underdirektør 1987
1990 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 219 Underdirektør 1986 1990