Olav Vannebo

Denne siden viser opplysninger om Olav Vannebo fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Vannebo
NSD id-nummer: 9731
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Interdepartementalt koordineringsutvalg for varehandelen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1981 1981
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Byråsjef 1981 1981
1982 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Byråsjef 1982 1982
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av andre 533 Byråsjef 1982
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Byråsjef 1982
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 533 Byråsjef 1982
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 533 Byråsjef 1982
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 533 Direktør 1990
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 533 Direktør 1990
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 533 Direktør 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 533 Direktør 1990
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 533 Direktør 1990