Rolf Hasselgård

Denne siden viser opplysninger om Rolf Hasselgård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Hasselgård
NSD id-nummer: 9735
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Skipsvalutakomiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1981 1981
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Direktør 1982
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Direktør 1982
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987
1994 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 217 Direktør 1987