Erik Bratvold

Denne siden viser opplysninger om Erik Bratvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Bratvold
NSD id-nummer: 9738
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Sekretær 1981 1981
1982 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Sekretær 1982 1982
1983 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekret 1980
1983 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekret 1981
1983 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekret 1982
1984 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekret 1980 1984
1984 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Opplysningssekret 1981
1984 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Opplysningssekret 1982
1985 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplysningssekret 1985
1985 Rådet for maritime sertifikater (RMS) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Opplysningssekret 1982 1985
1986 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplysningssekret 1985
1987 Utvalget som skal vurdere sjømannskontorenes framtid Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Opplysningssekr 1985
1988 Tilsynsnemnda for Sjømannskontoret i Oslo Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 233 Opplysningssekr 1980 1988
1988 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 233 Opplysningssekr 1981 1988
1990 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Organisasjonsse 1990
1991 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Organisasjonsse 1981 1991
1991 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Organisasjonsse 1990
1992 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 233 Organisasjonsse 1990 1992
1994 Rådet for arbeidstilsyn på skip Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Forbundsleder 1981 1994
1994 Beredskapsrådet for skipsfarten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 233 Forbundsleder 1990 1994
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 233 Sekretær 1995
1995 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Sekretær 1995
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 233 Forbundsleder 1995
1996 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Forbundsleder 1995
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 233 Forbundsleder 1995
1997 Det rådgivende utvalg for Sjøfartsdirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Forbundsleder 1995
1997 Skipsfartsstyret Vanlig varamedlem Av departement 233 Forbundsleder 1997