Helge Kringstad

Denne siden viser opplysninger om Helge Kringstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Helge Kringstad
NSD id-nummer: 9761
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm.Direktør 1981 1981
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1983
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1980
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1984
1984 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1983
1984 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1980
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1984
1985 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1983
1985 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1980
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1984
1986 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1980 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1984 1987
1987 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Adm. Direktør 1983 1987
1987 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Adm. Direktør 1980 1987