Dag Kjetil Øyna

Denne siden viser opplysninger om Dag Kjetil Øyna fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dag Kjetil Øyna
NSD id-nummer: 9772
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 216 Konsulent 1981 1981
1983 Styret for småbedriftsfondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 216 Konsulent 1981 1983
1984 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1984
1985 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1984
1986 Utvalg for håndverk, industri og tekniske serviceyrker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Konsulent 1984
1997 Importrådet for landbruksvarer Vanlig medlem Av departement 216 Fagsjef 1996