Andreas Mortensen

Denne siden viser opplysninger om Andreas Mortensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Andreas Mortensen
NSD id-nummer: 9811
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 1981 1981
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1982
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1981
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987