Hugo Parr

Denne siden viser opplysninger om Hugo Parr fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hugo Parr
NSD id-nummer: 9818
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Byråsjef 1981 1981
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 233 Byråsjef 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 233 Byråsjef 1982 1982
1982 Embetsmannsutvalget for forskning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 233 Byråsjef 1982 1983
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Byråsjef 1981
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Byråsjef 1981
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 233 Byråsjef 1981
1989 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 233 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 233 Ekspedisjonssjef 1989
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig varamedlem Av departement 233 Ekspedisjonssjef 1989