Odd Sverre Haraldsen

Denne siden viser opplysninger om Odd Sverre Haraldsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Sverre Haraldsen
NSD id-nummer: 9819
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Byråsjef 1981 1981
1982 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1982 1982
1983 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Prosjektleder 1982
1983 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Prosjektleder 1981
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Prosjektleder 1983
1984 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Prosjektleder 1982
1984 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Prosjektleder 1981
1984 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Prosjektleder 1983
1985 Rådgivende utvalg for industri- og energisamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1981
1985 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1986
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986
1988 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982 1988
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1986
1990 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1990 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982 1990
1991 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1992 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982 1992
1992 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1993 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1993 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1994 Koordineringsrådet for sivilt beredskap Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1994 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982 1994
1994 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1995 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1996 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991
1997 Oljeberedskapsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1991