Svein Longva

Denne siden viser opplysninger om Svein Longva fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Svein Longva
NSD id-nummer: 9820
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1981 1981
1983 Styret for Næringsøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1981
1985 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1985
1985 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Forskningssjef 1985
1986 Rådgivende utvalg for modell- og metodeutvikling i den økonomiske planlegging (Modellutvalget) Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1985
1986 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forskningssjef 1985
1987 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forskningssjef 1985
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Forskningssjef 1988
1988 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forskningssjef 1985
1989 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Forskningssjef 1988
1989 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forskningssjef 1985
1990 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Leder Av departement 301 Forskningssjef 1988
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forskningssjef 1988
1990 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Forskningssjef 1985 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1988
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1991
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1991
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1988
1993 Levekårsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1992
1994 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm Direktør 1993
1994 Det tekniske beregningsutvalg Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Adm Direktør 1985 1994
1995 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1995
1995 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993
1996 Barnefamilieutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1995
1996 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993
1997 Norges Banks Hovedstyre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1993