Arne K. Sejnes

Denne siden viser opplysninger om Arne K. Sejnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne K. Sejnes
NSD id-nummer: 9858
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Flyvedlikeholdsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Oberst 1981 1981
1995 Forsvarets høgskoles opptaksråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1992
1996 Forsvarets høgskoles opptaksråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 1992