Gottfred Greve

Denne siden viser opplysninger om Gottfred Greve fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gottfred Greve
NSD id-nummer: 9865
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Sementutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1992 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1992
1993 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1992
1994 Tilsynsrådet for Ila landsfengsel og sikringsanstalt Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1993 1994
1996 Tilsynsrådet for Drammen kretsfengsel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Byrettsdommer 1993 1996