Anders Bjarne Moe

Denne siden viser opplysninger om Anders Bjarne Moe fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anders Bjarne Moe
NSD id-nummer: 9866
Fødselsår: 1948
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1981 Statfjordgasstransportutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1981 1981
1983 Kontaktutvalg for gass-spørsmål (Gassutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1981
1983 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1978
1983 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Byråsjef 1978
1983 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Byråsjef 1981
1984 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør 1978
1984 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør 1978
1984 Koordineringsutvalget for fremdrift av gasstransportsystem Statfjord m.v. Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1981
1985 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør 1978
1985 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Medlem og sekretær Av departement 301 Underdirektør 1978
1986 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1986
1987 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1987
1987 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingsdirekt 1986
1987 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsdirekt 1987
1988 Ekofisk-Teesside kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Ekofisk-Emden kommisjonen Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1989 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1989 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1989 Den konsultative kommisjon for Heimdalfeltet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Frigg Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Rådet for krigsberedskapet på norsk kontinentalsokkel Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Statfjordfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989
1990 Den konsultative kommisjon for Murchisonfeltet Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1989